cách tính thuế

Cách tính thuế của hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc là gì? Hợp đồng khoán việc, còn gọi là hợp đồng giao khoán, là sự thỏa thuận của hai bên mà bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán. Nội dung công việc được…

Cách tính thuế khi doanh nghiệp thuê văn phòng

Cách tính thuế khi doanh nghiệp thuê nhà làm văn phòng Khi thuế nhà làm văn phòng, nhiều chủ nhà yêu cầu doanh nghiệp làm các thủ tục thay mình như : kê khai, nộp thuế Thủ tục kê khai và nộp thuế của những trường hợp này thế nào?…