chính sách thuế mới

Bản tin chính sách thuế tháng 11 năm 2014

Các chính sách thuế quan trong áp dụng từ tháng 11 năm 2014 Những điểm mới quan trọng về thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN… được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 151/2014/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2014 Thông…