doanh nghiệp mới thành lập

Hướng dẫn thực hiện phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp mới thành lập từ 1/1/2014

Hướng dẫn thực hiện phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp mới thành lập từ 1/1/2014 theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Vừa qua nhiều doanh nghiệp mới thành lập lúng túng trong việc đăng ký phương pháp tính thuế cho…