Tagged: hợp đồng khoán việc

11

Các quy định về hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc không phải là một dạng thỏa thuận sử dụng lao động rất phổ biến hiện nay, tuy nhiên, trên thực tế hợp đồng khoán việc lại không được quy định cụ thể tại Bộ luật lao động 2012. Vậy thực tế hợp đồng khoán việc có...