Tagged: lao động thời vụ

33

Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần?

Loại hình hợp đồng lao động thời vụ nhằm giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo mùa vụ có thể thuê nhân công làm việc theo mùa vụ. Tuy nhiên loại hình hợp đồng này cũng được những doanh nghiệp gia công tận dụng thường xuyên để kê khai chi...