nộp thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử

Gần đây các doanh nghiệp thuộc chi cục thuế Biên Hòa khi đến làm các thủ tục tại cơ quan thuế thì được yêu cầu phải hoàn thành đăng ký nộp thuế điện tử trước rồi mới được giải quyết các thủ tục. Asadona xin cung cấp đến khách hàng…

Quy trình đăng ký nộp thuế điện tử

Nhằm giúp khách hàng bớt lúng túng trong việc đăng ký nộp thuế điện tử theo yêu cầu của cơ quan thuế, Asadona đăng quy trình cơ bản của việc đăng ký nộp thuế điện tử cho khách hàng tham khảo. Trường hợp khách hàng muố ntự thực hiện, có thể xem hướng…