Tagged: thủ tục kế toán

33

Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần?

Loại hình hợp đồng lao động thời vụ nhằm giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo mùa vụ có thể thuê nhân công làm việc theo mùa vụ. Tuy nhiên loại hình hợp đồng này cũng được những doanh nghiệp gia công tận dụng thường xuyên để kê khai chi...

Thời hạn nộp các báo cáo thuế 2013 0

Thời hạn nộp các báo cáo thuế 2013

Thời hạn nộp các báo cáo thuế 2012 – 2013 Việc thực hiện nghĩa vụ nộp các báo cáo với cơ quan thuế mặc dù đã được quy định rõ ràng trong Luật kế toán nhưng luôn là khâu mà doanh nghiệp thường xuyên vi phạm nhất. Điều này có...