thủ tục thành lập công ty tại đồng nai

Hướng dẫn lập dự án đầu tư

Hướng dẫn lập dự án đầu tư Dự án đầu tư là bỏ vốn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể,trong khoảng thời gian xác định. Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các…

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của thủ tướng chính phủ) 1. Trình tự thực hiện : Bước 1:  Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận…