vi phạm hóa đơn

Bổ sung nhiều khoản phạt trong lĩnh vực hóa đơn

Nghị định 49/2016/NĐ-CP Tải về: NGHỊ ĐỊNH 49/2016/NĐ-CP Từ ngày 01/8/2016, Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong Nghị định 49/2016/NĐ-CP…