Cách xử lý hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt

Dịch vụ kế toán thuế Biên Hòa

Việc sơ xuất thanh toán bằng tiền mặt cho hóa đơn trên 20 triệu rất thường xảy ra khiến những kế toán lúng túng. Vậy nếu đã xảy ra việc đó, có cách nào khắc phục không? Asadona xin trao đổi cách xử lý hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt để khách hàng tham khảo.

Có 3 trường hợp thường xảy ra với các hóa đơn có trị giá trên 20 triệu:

Trường hợp 1: Bên Mua dùng tài khoản công ty chuyển khoản vào tài khoản công ty của Bên Bán.

Đây là trường hợp hoàn toàn hợp lệ cho cả 02 bên.

Trường hợp 2: Bên Mua dùng tài khoản cá nhân chuyển khoản và tài khoản công ty của Bên Bán, và Bên Bán xuất Hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

Trường hợp này thì về phía Bên Bán là hợp lệ, nhưng phía Bên Mua hóa đơn GTGT này sẽ không được khấu trừ và bị loại ra khi quyết toán thuế.

Trường hợp 3: Bên Mua thanh toán bằng tiền mặt cho Bên Bán và Bên Bán xuất Hóa đơn GTGT cho Bên Mua.

Trường hợp này thì hóa đơn sẽ không được khấu trừ cho Bên Mua , còn Bên Bán sẽ bị phạt.

Cách xử lý hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt

Cách 1: Bên mua liên hệ lấy lại tiền mặt đã trả rồi chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản công ty của bên bán.

Cách 2: Bên mua làm ủy nhiệm chi thanh toán vào tài khoản bên bán, bên bán rút tiền mặt rồi trả lại bên mua.

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt sẽ gây thiệt hại:

Với bên mua, thiệt hại về tính thuế thu nhập doanh nghiệp: Hóa đơn bị loại ra không được xem là chi phí hợp lý.

Với bên bán, thiệt hại về tính thuế thu nhập doanh nghiệp: Hóa đơn sẽ không được tính là hợp lệ. Dẫn đến việc khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4= xxxx của tờ khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 20%.

Căn cứ pháp lý:

THÔNG TƯ Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập DN.

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối vói phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 08 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuê thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.

THÔNG TƯ Số: 96/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuếvà sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủcác điều kiện sau:

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Như vậy. Theo các thứ tự hiêu lực của luật trên kể từ ngày 1/1/2014 tất cả chứng từ hóa đơn đầu vào Có giá trị lớn hơn 20.000.000 thì phải thanh tóan qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế đồng thời mới được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

,

1 bình luận trong “Cách xử lý hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.