Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Đồng Nai

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Đáp ứng tìm kiếm của quý khách. Asadona cung cấp bản mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn để quý khách tiện làm việc khi có yêu cầu.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu hóa đơn

Tải về BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN – MẪU

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 

Hôm nay, ngày   tháng   năm, chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY TNHH MTV NHÂN TẠO

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Điện thoại:

Do ông:
Chức vụ:                          làm đại diện.

Bên B: CÔNG TY TNHH BBB

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Điện thoại:

Do ông:
Chức vụ:                          làm đại diện.

Cả hai bên cùng tiến hành điều chỉnh hóa đơn như sau:

 

Điều I: Xuất hóa đơn.

Vào ngày 13/04/2011, Bên B có xuất cho Bên A hóa đơn GTGT về dịch vụ quảng cáo như sau:

STT Số hiệu hóa đơn, ký hiệu, ngày Thành tiền (VNĐ)  Tiền thuế GTGT( VNĐ) Tổng Cộng (VNĐ)

1

Điều II: Điều chỉnh hóa đơn.

Bên B ghi hóa đơn theo tên công ty là:

CÔNG TY TNHH A

Nay cả hai bên xác nhận lại thay đổi tên công ty  đúng là:

CÔNG TY TNHH MTV NHÂN TẠO

Hai Bên đồng ý điều chỉnh lại hóa đơn GTGT về dịch vụ quảng cáo nói trên theo tên công ty mới của bên A cung cấp như trên.

Các khoản mục khác trên hóa đơn không thay đổi.

 

Điều III: Cam kết chung.

– Hai bên cam kết kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng biên bản điều chỉnh hóa đơn này.

– Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

 

 

Đại diện Bên A                                                                   Đại diện Bên B

Similar posts

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Liên lạc nhanh

Hotline: 0903.703.730
Chat (Yahoo, Skype, Facebook): tienclassa
Email: tien@asadona.com

Asadona trên Facebook

 • 128/2011/TT-BTC
  Thông tư của Bộ Tài chính số 128/2011/TT-BTC v/v Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập
 • 53/2011/NĐ-CP
  Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • 08/2011/QH13
  Nghị quyết của Quốc Hội số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 về ban hành bổ sung một số giải pháp về Thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp và Cá nhân
 • 905/QĐ-TCT
  Quyết định số 905/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ngày 01 tháng 07 năm 2011 vv ban hành Quy trình hoàn thuế
 • 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA
  Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương - Bộ Công An số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12/5/2011 hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị truờng