Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

gia han nop thue

Ngày 18/12, Chính phủ ban hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật Thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế.

Tải về: NGHỊ ĐỊNH 209/2003/NĐ-CP

You may also like...

1 Response

  1. 19/12/2013

    […] Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *