Các mức phạt khi vi phạm quy định về bảo hiểm xã hội

bao hiem xa hoi

Các vấn đề về vi phạm quy định trong việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Các mức phạt cụ thể.

Quy định về mức phạt đối với người lao động

Căn cứ Nghị Định số 95/2013/NĐ-CP tại Điều 26 quy định về phạt vi phạm  về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định về mức phạt với người sử dụng lao động

Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;

c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.”

Các mức phạt khi vi phạm quy định về bảo hiểm xã hội

– Người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

– Doanh nghiệp bị phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH, BHTN tại thời điểm lập biên ban vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau:

Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (Ví dụ: Không tham gia bảo hiểm cho người lao động, nợ tiền BHXH)

Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mục đích (Ví dụ: Cho người ngoài công ty gửi bảo hiểm)

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (Ví dụ: Không tham gia bảo hiểm cho tất cả người lao động trong công ty)

– Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 18 đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định về vi phạm trong việc lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Căn cứ Nghị Định 95/2013/NĐ-CP tại Điều 27 quy định về phạt vi phạm quy định về lập hồ sơ đê hưởng chế độ bảo hiểm xã hội:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa những nội dung có liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi giả mạo hồ sơ bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với mỗi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội giả mạo.”

Các mức phạt khi vi phạm trong việc lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

– Doanh nghiệp có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa những nội dung có liên quan đến việc hưởng BHXH, BHTN thì bị phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

– Doanh nghiệp có hành vi giả mạo hồ sơ BHXH để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì bị phạt từ 5.000.000 đống đến 10.000.000 đồng đối với mỗi hành vi giả mạo.

Ngoài ra doanh nghiệp còn bị tính lãi suất và lãi phạt chậm nộp trên số tiền bảo hiểm phải nộp.

1 bình luận trong “Các mức phạt khi vi phạm quy định về bảo hiểm xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.