Chiết khấu thương mại là gì?

Asadona nhận được câu hỏi về việc doanh nghiệp được khách hàng yêu cầu đưa điều khoản về chiết khấu thương mại sau vào hợp đồng. Chúng tôi xin gửi đến khách hàng một số thông tin tham khảo về chiết khấu thương mại.

Chiết khấu thương mại là gì?

Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà doanh nghiệp giảm giá cho khách hàng, so với giá bán thông thường, khi khách mua hàng với số lượng lớn.

Việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ. Số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được điều chỉnh giảm ngay trên hoá đơn bán hàng hoá của lần mua cuối, hoặc kỳ tiếp sau. Nếu số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình chiết khấu thì được lập hoá đơn điều chỉnh, kèm theo bảng kê các số hoá đơn đã xuất, số tiền, số thuế cần điều chỉnh.

Cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại

Có 3 trường hợp để viết hóa đơn chiết khấu thương mại

Trường hợp 1: Trừ thẳng vào giá bán

Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã trừ chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Trường hợp 2: Trừ vào hóa đơn cuối

Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số thì khi số hàng bán ra đạt đến số lượng, doanh số nhất định khách hàng sẽ được nhận chiết khấu. Số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Lúc này sẽ xảy ra 2 trường hợp:

2a. Nếu số tiền chiết khấu nhỏ hơn số tiền của hóa đơn cuối thì trừ trực tiếp.

2b. Nếu số tiền chiết khấu lớn hơn số tiền của hóa đơn cuối thì không được trừ trực tiếp vì không được ghi giá trị âm trên hóa đơn. Lúc này phải lập hoá đơn điều chỉnh giảm kèm hợp đồng và bảng kê các hoá đơn trước đó.

Trên hóa đơn sẽ ghi thêm dòng Chiết khấu bao nhiêu phần trăm theo hợp đồng nào, số tiền chiết khấu, và trừ vào tổng tiền.

Trường hợp 3: Lập hóa đơn điều chỉnh

Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số. Nhưng số tiền chiết khấu được tính khi kết thúc chương trình chiết khấu. Lúc này phải lập hoá đơn điều chỉnh kèm hợp đồng và bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Trên hóa đơn chỉ ghi dòng Chiết khấu bao nhiêu phần trăm theo hợp đồng nào, số tiền chiết khấu, số thuế và tổng tiền.

Kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

Trường hợp 1 và 2a:

Do giá trên hóa đơn GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại. Kê khai như các hóa đơn GTGT thông thường.

Trường hợp 2b và trường hợp 3:

Dựa vào hóa đơn điều chỉnh giảm và kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, số tiền thuế điều chỉnh.

Kê khai thuế chiết khấu thương mại

Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại. Ví dụ tháng 12/2019 xuất hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn tháng 10 và 11 của năm 2019. Thì kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào tháng 12/2019. Nếu kê khai theo quý thì là quý 4/2019.

Bên bán:

Kê khai âm vào các Chỉ tiêu bán ra (Chỉ tiêu 29 – 32) hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế của hóa đơn điều chỉnh.

Nếu trong kỳ kê khai chỉ phát sinh duy nhất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại), kê khai âm.

Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác, phải trừ đi số tiền tương ứng với hóa đơn điều chỉnh giảm đó.

Bên mua:

Kê khai âm vào Chỉ tiêu mua vào (Chỉ tiêu 23 – 25) hoặc trừ đi số tiền và tiền thuế của hóa đơn điều chỉnh.

Nếu trong kỳ kê khai chỉ phát sinh duy nhất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại), kê khai âm

Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào khác, phải trừ đi số tiền tương ứng với hóa đơn điều chỉnh giảm đó.

Các vấn đề về hạch toán cho khoản chiết khấu thương mại khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kế toán chuyên nghiệp hỗ trợ.

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.