Tin doanh nghiệp

Thông tư 64/2013/TT-BTC quy định về hóa đơn

Một số điểm mới Thông tư 64/2013/TT-BTC khác biệt so với TT 153/2010/TT-BTC Kể từ 01/07/2013 Thông tư 64/2013/TT-BTC sẽ được áp dụng  thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC và13/2011/TT-BTC. Đây là một sô điểm mới được quy định tại Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn. Asadona xin giới thiệu một số điểm chính cần…

Tăng giám sát doanh nghiệp sau đăng ký

Tin doanh nghiệp: Tăng giám sát doanh nghiệp sau đăng ký Trong Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập mà theo Quyết định số 419/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt, yêu cầu phát triển hệ thống thông tin về…