Hộ kinh doanh có phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế?

dang ky tai khoan ngan hang

Vừa qua Asadona nhận được một số câu hỏi của khách hàng về việc Hộ kinh doanh có phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế hay không. Chúng tôi xin đăng tải một số thông tin để khách hàng tham khảo.

Hộ kinh doanh có phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế không? CÓ.

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số Điều của Luật quản lý thuế;
Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTCs ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);
Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế;
Trường hợp Công ty mua hàng của hộ gia đình có trị giá trên 20 triệu đồng trở lên thì Công ty phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Do đó tài khoản của bên bán (hộ gia đình) phải được đăng ký theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Trích Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).

Doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản của hộ kinh doanh chưa đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế thì hóa đơn đó có bị loại ra không? KHÔNG.

Trích Công văn 3283/CT-TTHT của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh gửi Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh

3/ Về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt:

Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế)mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

Theo quy định nêu trên thì Tài khoản của bên bán thông tin cho bên mua biết để bên mua thực hiện thanh toán tiền mua hàng cho bên bán qua ngân hàng là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế, bên bán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp thông tin tài khoản mở tại ngân hàng của mình cho bên mua. Do đó khi mua hàng người mua chỉ cần có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật thì đáp ứng điều kiện khấu trừ về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, không phải yêu cầu bên bán cung cấp bản chụp tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08/MST hoặc có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý bên bán xác nhận về tài khoản của bên bán đã đăng ký với cơ quan thuế.

Kết luận

Như vậy, trả lời cho câu hỏi trên là 2 vấn đề: Hộ kinh doanh có phải đăng ký tài khoản ngân hàng của mình với cơ quan thuế bằng mẫu 08. Doanh nghiệp khi thanh toán qua ngân hàng với hộ kinh doanh, không cần yêu cầu hộ kinh doanh cung cấp mẫu 08, nếu hộ kinh doanh chưa đăng ký tài khoản ngân hàng thì chi phí đó vẫn được tính hợp lệ, vì đó là trách nhiệm của hộ kinh doanh. doanh nghiệp làm đúng đủ thủ tục thanh toán thì khoản chi đó vẫn hợp lệ.

, ,

1 bình luận trong “Hộ kinh doanh có phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.