Tagged: đăng ký tài khoản ngân hàng

3

Mẫu phụ lục II-1 đăng ký tài khoản ngân hàng với phòng đăng ký kinh doanh

Phụ lục II-1: Mẫu thông báo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp với phòng đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày 01/12/2015 các chi cục thuế không nhận Mẫu 08 để kê khai bổ sung tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp nữa mà hướng dẫn doanh nghiệp nộp...

1

Hộ kinh doanh có phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế?

Vừa qua Asadona nhận được một số câu hỏi của khách hàng về việc Hộ kinh doanh có phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế hay không. Chúng tôi xin đăng tải một số thông tin để khách hàng tham khảo. Hộ kinh doanh có...

130

Quy định mới về việc bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thông tư 20

Sau khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015, Ngày 14/09/2015 Chính phủ đã có nghị định 78/2015/NĐ-CP để hướng dẫn luật này. Ngày 01/12/2015 Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có thông tư 20/2015/TT-BKHĐT để hướng dẫn nghị định trên. Đây là 3 văn bản mới nhất hướng...

1

Cá nhân kinh doanh có phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế không?

Trả lời câu hỏi của khách hàng: Công ty thuê nhà của cá nhân kinh doanh, thanh toán vào tài khoản ngân hàng của cá nhân đó. Vậy cá nhân đó có phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế không? Quy định về việc đăng ký tài khoản ngân hàng với...