Quy định về thuê lại nhà xưởng trong khu công nghiệp

Để phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài và các công ty Việt Nam, có quyền thuê đất của công ty quản lý khu công nghiệp. Hoặc thuê lại nhà xưởng của doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp.

Điều kiện thuê lại nhà xưởng trong khu công nghiệp

Quyền sử dụng đất:

Nhà xưởng trong khu công nghiệp chỉ được quyền cho thuê lại nếu không nằm trong quy định tại điều 175 Luật đất đai. Cụ thể đó là nhà xưởng tạo dựng trên đất hoặc quyền sử dụng đất được chủ doanh nghiệp thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Doanh nghiệp cho thuê đất hoặc nhà xưởng:

Bên cho thuê đất hoặc nhà xưởng có thể là chủ đầu tư khu công nghiệp, hoặc doanh nghiệp đã thuê đất trong khu công nghiệp, có chức năng cho thuê lại quyền sử dụng đất, cho thuê lại nhà xưởng mình đã xây dựng nhưng không sử dụng hết.

Doanh nghiệp thuê đất hoặc thuê lại nhà xưởng:

Hoạt động động đầu tư kinh doanh dự kiến triển khai phải phù hợp với quy định pháp luật, và phù hợp với quy định, quy hoạch riêng của từng khu công nghiệp. Ví dụ: Một số khu công nghiệp hạn chế doanh nghiệp sản xuất xả thải nhiều ra môi trường, một số khu công nghiệp không cho sản xuất hóa chất hay các ngành ngành dệt, nhuộm.

Thỏa thuận thuê đất hoặc nhà xưởng:

Hợp đồng thuê đất, thuê nhà xưởng phải được công chứng, chứng thực theo đúng quy định của Luật kinh doanh bất động sản.

Rắc rối thường gặp khi thuê đất, nhà xưởng trong khu công nghiệp:

Doanh nghiệp đến thuê lại đất hoặc nhà xưởng trong khu công nghiệp cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định thuê, vì có thể gặp các vướng mắc khi triển khai thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các vấn đề thường gặp:

– Công ty hạ tầng chưa báo cáo việc cho thuê đất tới ban quản lý khu công nghiệp dẫn đến hồ sơ bị từ chối tiếp nhận.

– Nhà xưởng thuê lại chưa hoàn thành thủ tục về giấy phép xây dựng hoặc hoàn công theo quy định.

– Bên cho thuê nhà xưởng, cho thuê quyền sử dụng đất không báo cáo hoặc báo cáo không đúng tình hình quản lý và sử dụng đất tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Nhà xưởng, đất không thuộc trường hợp được cho thuê lại.

– Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề hạn chế kinh doanh của khu công nghiệp.

Điều kiện đầu tư trong khu công nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP gồm:

a) Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Điều kiện về hình thức đầu tư;

c) Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.

Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Nhà đầu tư:

a) Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, nghề đó.

b) Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư. Được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó. Trường hợp đã lựa chọn một điều ước quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Ngành nghề:

c) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO. Trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác;

đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định;

Trường hợp đặc biệt:

e) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thực hiện hoạt động đầu tư trong các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản này và các ngành, phân ngành dịch vụ này đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 13 Nghị định này, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong cùng ngành, nghề đó mà không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành.

Ở Đồng Nai, nếu khách hàng có nhu cầu thuê lại nhà xưởng trong các khu công nghiệp, có thể liên hệ với Asadona để được tư vấn hoặc hỗ trợ tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định thực hiện thủ tục đầu tư. Chúng tôi có chuyên viên đi kèm với khách hàng để thực hiện một dự án đầu tư từ khi bắt đầu tìm hiểu đến khi dự án đi vào hoạt động.

, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.