dịch vụ kế toán biên hòa

Dịch vụ kế toán tại Biên Hòa Đồng Nai

Dịch vụ kế toán tại Biên Hòa – Đồng Nai Asadona cung cấp dịch vụ kế toán khu vực Biên Hòa – Đồng Nai, cung cấp nhân viên phụ trách làm các công việc kế toán cho doanh nghiệp bao gồm: – Thu thập hóa đơn chứng từ, hạch toán nghiệp…

Các câu hỏi kế toán tháng 9/2015

Vốn điều lệ 15 tỷ, chưa góp đủ nên hạch toán phần thực góp vào đâu? Nợ TK111,112,211/Có TK411: 5 tỷ và Nợ TK138/có TK411: 10 tỷ (phần chưa góp). Thời hạn góp vốn của công ty cổ phần là 90 ngày; của công ty TNHH là 3 năm. Xin…

Dịch vụ kế toán tại Biên Hòa

Dịch vụ kế toán tại Biên Hòa giới thiệu: Nhân sự kế toán theo vụ việc Thời gian qua yêu cầu về dịch vụ kế toán thuê ngoài của khách hàng khu vực Biên Hòa Đồng Nai quá lớn. Asadona đã triển khai dịch vụ cho thuê nhân sự kế toán…

Dịch vụ kế toán Biên Hòa Đồng Nai

Những doanh nghiệp nhỏ mới hoạt động thường thắc mắc doanh nghiệp của mình liệu có còn những tồn đọng sai phạm dẫn đến phải nộp phạt hay không? Hệ thống sổ sách đã đúng và đủ chưa? Doanh nghiệp mình có thể tự giải trình khi cơ quan thuế…

Quy định mới về thủ tục hoàn thuế

Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. 3 điều kiện…

Những kinh nghiệm trong việc quyết toán thuế

Công việc kế toán thuế rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhân viên kế toán thuế không chỉ cần có kinh nghiệm sâu sắc mà phải có hiểu biết nhất định về việc quyết toán thuế của cơ quan thuế. Từ đó tránh các sai sót…