Tagged: dịch vụ kế toán đồng nai

Dịch vụ kế toán thuế Biên Hòa 0

Dịch vụ kế toán tại Biên Hòa Đồng Nai

Dịch vụ kế toán tại Biên Hòa – Đồng Nai Asadona cung cấp dịch vụ kế toán khu vực Biên Hòa – Đồng Nai, cung cấp nhân viên phụ trách làm các công việc kế toán cho doanh nghiệp bao gồm: – Thu thập hóa đơn chứng từ, hạch toán nghiệp...

Dịch vụ kế toán thuế Biên Hòa 0

Các câu hỏi kế toán tháng 9/2015

Vốn điều lệ 15 tỷ, chưa góp đủ nên hạch toán phần thực góp vào đâu? Nợ TK111,112,211/Có TK411: 5 tỷ và Nợ TK138/có TK411: 10 tỷ (phần chưa góp). Thời hạn góp vốn của công ty cổ phần là 90 ngày; của công ty TNHH là 3 năm. Xin...

Một màn hình làm việc trong dịch vụ kế toán tại Biên Hòa 0

Dịch vụ kế toán tại Biên Hòa

Dịch vụ kế toán tại Biên Hòa giới thiệu: Nhân sự kế toán theo vụ việc Thời gian qua yêu cầu về dịch vụ kế toán thuê ngoài của khách hàng khu vực Biên Hòa Đồng Nai quá lớn. Asadona đã triển khai dịch vụ cho thuê nhân sự kế toán...

Hỏi đáp quy định về hóa đơn theo thông tư 64/2013 0

Hỏi đáp quy định về hóa đơn theo thông tư 64/2013

Hỏi đáp quy định về hóa đơn theo thông tư 64/2013 Câu hỏi1 : Thông báo phát hành hóa đơn là gì? Khi nào phải gửi thông báo phát hành hóa đơn? Trả lời: * Tại Điều 9, Thông tư 64/2013 hướng dẫn: Thông báo phát hành hóa đơn là...

quyết toán thuế biên hòa 0

Những kinh nghiệm trong việc quyết toán thuế

Công việc kế toán thuế rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhân viên kế toán thuế không chỉ cần có kinh nghiệm sâu sắc mà phải có hiểu biết nhất định về việc quyết toán thuế của cơ quan thuế. Từ đó tránh các sai sót...