Tagged: giấy chứng nhận đầu tư

0

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư Giấy chứng nhận đầu tư Giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Luật đầu tư 2014. Là bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư....

giay chung nhan dau tu 2

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay những doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đã được hướng dẫn tách giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký doanh nghiệp để thực hiện theo Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014. Cụ thể hồ sơ...

giay chung nhan dau tu 0

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp – dự án thuộc diện thẩm tra (không thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ): – Trình tự...