Tin doanh nghiệp

Quy định mới về lệ phí môn bài từ năm 2020

Nghị định 22/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Điểm đáng chú ý nhất của nghị định này là bổ sung đối tượng được miễn lệ phí môn bài gồm:…

Sửa đổi một số quy định về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh gnhiệp Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CPngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Thành lập doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh Nghị định bổ…