Category: Tin doanh nghiệp

1

Quy định về ủy quyền theo luật dân sự 2015

Ngày 24-11-2015, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự mới, thay thế cho Bộ luật Dân sự 2005 và có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2017. Luật dân sự 2015 có khá nhiều quy định mới liên quan đến chế định đại diện, ủy quyền – vốn là một...

0

2000 doanh nghiệp đã đăng ký mẫu dấu theo luật mới

Một trong những vấn đề có tính cải cách mạnh mẽ của Luật Doanh nghiệp 2014 là trao quyền chủ động trong quản lý và sử dụng con dấu cho doanh nghiệp. Đặc biệt, doanh nghiệp được tự quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu....

0

Các câu hỏi thường gặp về luật doanh nghiệp 2014

Các câu hỏi của thường gặp được tập hợp từ các câu hỏi đến từ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển giao của luật doanh nghiệp 2005 với luật doanh nghiệp 2014. Nhóm vấn đề...

Chữ ký số Đồng Nai 0

Thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Ngày 23/6/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn xác thực); Theo đó, hướng dẫn về việc tạo, phát hành,...

0

Các điểm mới trong luật doanh nghiệp 2014

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 này Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sẽ có hiệu lực thi hành. Luật Doanh nghiệp năm 2014 sẽ tạo ra rất nhiều thay đổi trong môi trường kinh doanh và thực tế hoạt động của các doanh nghiệp trong cả nước. Asadona xin tóm tắt 12 điểm mới cơ...

Thủ tục đăng ký kinh doanh 0

Cải cách về con dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015

CẢI CÁCH VỀ CON DẤU DOANH NGHIỆP: MỪNG VÀ LO Từ ngày 01/7/2015, Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp; việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ...