Quy định mới về hạch toán thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp

luat thue thu nhap doanh nghiep

Rất nhiều công ty, đặc biệt những công ty mới thành lập, chưa nắm rõ được các quy định mới trong hạch toán để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN).  Asadona cung cấp cho khách hàng một số thắc mắc tiêu biểu trong việc hạch toán để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp.

Hỏi:

Công ty tôi mới thành lập từ tháng 1 năm 2014, chuyên mua bán và may đồng phục. Hiện tại công ty tôi đang tính thuế đầu ra theo phương pháp trực tiếp, nhưng khi mua nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào thì bên bán xuất hóa đơn GTGT (các mặt hàng mua vào đều chịu thuế 10%). Xin hỏi số thuế đầu vào này công ty tôi có được cộng chung vào giá mua nguyên vật liệu (NVL) không?

Trả lời:

– Theo Nghị định 209/2013/NĐ-CP (Khoản 2 Điều 8) thì số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa là 1%;

– Theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC (Khoản 9 Điều 14) thì “Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá của TSCĐ, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty của bạn không đáp ứng điều kiện về doanh thu để thuộc diện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (doanh thu năm > 100 tỷ đồng); không phải là kinh doanh vàng bạc đá quý để thuộc diện nộp thuế theo phương pháp xác định thuế phải nộp bằng giá trị gia tăng nhân (x) thuế suất, thì nộp theo phương pháp xác định thuế phải nộp bằng tỷ lệ % x doanh thu. Số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua NVL gộp chung vào giá vốn, cơ sở kinh doanh không được khấu trừ khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ.

Hỏi:

Doanh thu năm 2013 của công ty em dưới 20 tỷ đồng. Thuế suất Thuế TNDN từ tháng 1/7/2013 là 20%. Nhưng từ 1/1/2014, Thuế TNDN của công ty em không biết áp dụng thuế suất là 20% hay 22%. Có thông tin, bắt đầu 1/1/2014 áp dụng Thuế suất TNDN 22% cho cả DN có doanh thu 2013 dưới 20 tỷ, như vậy có đúng không?

Trả lời:

Theo Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN thì DN có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20% kể từ 01/7/2013. Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định DN thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề.

Căn cứ quy định của pháp luật về thuế nêu trên thì mức thuế suất áp dụng cho 2014 căn cứ vào doanh thu của năm 2013, trường hợp doanh thu năm 2013 của DN bạn đáp ứng điều kiện về doanh thu (tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) thì năm 2014 và 6 tháng cuối năm 2013 (từ 01/7/2013), DN của bạn thuộc diện áp dụng Thuế suất 20%.

Hỏi:

Công ty tôi thực hiện đóng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì có làm tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý không? Nếu có thì làm theo mẫu nào?. Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu là bao nhiêu %?

Trả lời:

– Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 thì cơ sở kinh doanh (CSKD) có thu nhập phải kê khai thuế TNDN (theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm) theo quy định; Trường hợp CSKD không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính theo quý là Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý (mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý theo mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Căn cứ để tính TNDN trong quý là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước liền kề.

Trong năm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, DN chỉ được chọn một trong hai hình thức kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý ổn định cả năm theo mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN . Trường hợp DN mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì phải kê khai thuế TNDN tạm tính quý theo mẫu 01A/TNDN .

Căn cứ các quy định nêu trên thì Công ty bạn vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tạm tính (theo mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) tùy điều kiện thực tế của Công ty bạn cho cơ quan thuế theo đúng quy định.

Về tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu, bạn có thể tham khảo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP và Công văn số 17963/BTC-TCT ngày 26/12/2013 của Bộ Tài chính về việc tính thuế GTGT theo tỷ lệ %.

Nguồn: Tạp chí tài chính

, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.